SUB-SLIDER
Analyse2019-02-11T10:37:56+00:00

Analyse

Al strategi og planlægning har viden og kortlægning som vigtige ressourcer
Uden en grundig kortlægning af omverdenen vil et projekt, uanset målet, sejle i ukendte farvande. Hvis I står foran udarbejdelse af en ny kulturstrategi for kommunen eller skal til at diskutere målsætninger for en institution, så er overblik over ressourcer og risici internt og i omverdenen rigtigt vigtige at få klarlagt. Måske vil I inddrage de hidtidige effekter af jeres indsats, selvom de endnu ikke er klart beskrevet, fordi evalueringen aldrig rigtigt blev helt god.

Vi kan bistå jer f.eks. med at udføre:

EVALUERING
I vores evalueringer lægger vi vægt på at levere et nyttigt materiale. Vi bestræber os på at vurdere resultater, effekter, processer og interessenter, så I kan bruge det til forbedringer i fremtiden. Derfor tilrettelægger vi hver evaluering individuelt efter jeres fremadrettede behov og ønsker. Måske skal fokus være på det lærende aspekt for jer selv om den måde, I arbejder på. Måske er det effekterne for brugerne, I har behov for et nøgternt billede af. Måske er det interessenternes opfattelse eller den økonomiske effekt, I har behov for at få undersøgt. Vi arbejder med et udvalg af anerkendte metoder, og vi udarbejder valgmuligheder og beslutningsgrundlag efter jeres ønske.

KORTLÆGNING
Kulturel kortlægning er en metode til fremskaffelse af viden om potentialer og ressourcer i omverdenen. Med en kortlægning af kulturelle aktører, civilsamfund, kulturvaner, markedsforhold og økonomi i omverdenen vil I stå langt stærkere i vurderingen behov og handlemuligheder. Kortlægningsbehov kan variere meget, og vi tilrettelægger kortlægningen metodisk og omfangsmæssigt efter jeres behov. Vi arbejder sådan, at en kortlægning ikke kun skal være et øjebliksbillede, men skal være jer til størst mulig gavn som en dynamisk rettesnor for fremtidige beslutninger.

Home » Analyse