SUB-SLIDER
Interkulturel rådgivning2019-02-11T10:39:03+00:00

Interkulturel rådgivning

Det er på samme tid et vilkår og en ressource, at landets befolkning i dag udgøres af danskere med mange forskellige etniske baggrunde. Hvis I står over for at skulle øge sammenhængskraften i bykvarterer og landområder, hvor der bor mennesker af forskellig etnisk oprindelse, så er indsatser inden for det kunstkreative virkningsfulde. Måske er I midt i et projekt, I har behov for at få tilført nyt liv, for at kunne nå jeres mål. Her kan vi være med til at stille skarpt på målet, se de langsigtede perspektiver, og finde nye veje som bygger videre på andres erfaringer.

MEDBORGERSKAB GENNEM KULTUR

Ud fra jeres strategi og vision for boligområdet tilrettelægger vi de indsatser af kunstkreativ art, der kan skabe gode betingelser for det nære fællesskab. Måske er målgruppen børn og unge, måske giver det mening at inddrage hele familien. Eller måske det kun er for kvinder eller for mænd. Aktiviteterne kan variere fra enkeltstående events, over mellemlange forløb til længerevarende processer. Det afgørende er, at de forankres lokalt.

UDSYN I KULTURLIVET
Overvejer jeres kulturinstitutioner at udvikle en mangfoldighedsstrategi, kan vi sætte fart på indsatserne gennem aktiviteter af kunstkreativ art. Det kan være i forhold til enkeltstående kulturelle aktiviteter, gennem en mere strategisk brugerinddragelse eller ved at støtte kulturlivets deltagelse i en lokalpolitisk proces.

Home » Interkulturel rådgivning