Mellem Ballet og Biograf

Mellem ballet og biograf hedder en ny rapport om den danske befolknings holdning til kultur. Den læseværdig. Men også mærkeligt og problematisk.

Det er dejligt at få belyst, at når man spørger et repræsentativt udsnit af danskerne, så synes de, at kultur er meget værd for børns udvikling, for egne oplevelser af læring, fællesskab og eksistentiel eftertanke. De synes at kultur er vigtig for vort samfund og dets mange lokalsamfund. Der er også betalingsvilje lidt over halvdelen vil gerne lade det offentlige finansiere en stor del af kulturlivet og ca. halvdelen synes, at det nuværende niveau er passende. Der er tilsyneladende fred og ingen fare. Nu skal politikerne bare forstå det, kunne man høre på konferencen tirsdag den 12. marts, hvor rapporten blev præsenteret. Kulturlivet kan ånde lettet op, skal man tro rapporten.

Men der er ingen grund til at ånde lettet op. For den reelle brug af de store kulturinvesteringer sker stadig langt overvejende blandt de veluddannede og bedrestillede, selv efter mange års kulturpolitisk indsats for udbredelse til hele befolkningen. Indvandring og ny fattigdom sætter nye skel i kulturforbruget, og den mediebårne hjemmeunderholdning æder sig ind på den traditionelle institutionsbårne. Hjemmeunderholdningen kan godt være af fremragende kvalitet, og den forudsætter gode kunstneriske uddannelsesinstitutioner og god public service herhjemme – hvis vi vil have den på dansk.

Men børn får en ringere grad af kunstnerisk og kulturel dannelse i skolen end nogensinde før. De kompetencemæssige fag som matematik og stavning samt PISA-regimet har vundet. Samlet set er sektoren så disrupted som nogensinde. Hvorfor en så omfattende og ambitiøs undersøgelse lader disse elementer af brændende platforme ude af betragtning, er for mig en gåde. Med mindre hensigten er at lade en feel good-stemning brede sig for en stund og nyde, at kulturlivet ER dygtigt herhjemme, og de udtalte værdier ER positive, når man spørger så generelt, som man har spurgt.

https://www.mm.dk/misc/MELLEM%20BALLET%20OG%20BIOGRAFER_kultur%20if%C3%B8lge%20danskerne.pdf

 

By |marts 14th, 2019|Nyheder|0 Kommentarer

About the Author:

Læg en kommentar