SUB-SLIDER

Strategiudvikling

En solidt rodfæstet strategi er essentiel for enhver organisations evne til at indfri sin vision. Hertil kommer evnen til dels at forudse morgendagens udfordringer, dels at udvise beredvillighed og ræsonans over for uventede begivenheder, for på den baggrund løbende at justere strategien. Det er derfor centralt, at organisationen med jævne mellemrum går i helikopter-perspektiv for at identificere behovet for justeringer. Måske oplever I udfordringer i implementeringsarbejdet eller i forhold til uventede udfordringer. Vi arbejder med jer der, hvor jeres behov er.

Vi kan fx bistå jer med:

TILRETTELÆGGELSE AF SEMINARER

Når strategien skal udvikles eller justeres, tilsigter vi at tilrettelægge og facilitere seminarer, så strategien kan udarbejdes og implementeres, så den på en gang både virker i overensstemmelse med de overordnede politikker og strategier for jeres organisation og samtidig skaber strategisk råderum for netop jeres enhed. Vi ser også sammen med jer på, hvordan vi kan sikre samstemthed mellem enhedens strategi og dens evne til at gennemføre den.

RÅDGIVNING INDEN FOR PROJEKTUDVIKLING

Vellykkede projekter skaber merværdi for jeres enhed såvel som for jeres organisation overordnet set. Med rådgivning inden for projektudvikling får I sparring på det stadie af projekt-udviklingenen, I har behov for. Bemanding, organisering, samarbejdsparter og samarbejdskultur udgør nogle af de forhold, der er afgørende for projektets succes. Måske vil I gerne opstarte projektet med en kvalificerende modning i form af en prejektfase, der sikrer det højeste vidensniveau for projektets gennemførsel inden opstart, i stedet for, som det ofte ses, først at indtræffe et stykke inde i projektforløbet. Måske er der i projektfasen opstået uventede forhold, som I har brug for sparring omkring for at holde momentum. Eller måske har I brug for rådgivning for at sikre en vellykket forankring.

Home » Strategiudvikling